Έγκριση χορηγιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά τη συνεδρίαση στις 30 Νοεμβρίου 2010 ενέκρινε τις χορηγίες: