ΔΗΛΟΣ – Αναστήλωση της στοάς του Φιλίππου Β΄- Προγραμματισμός εργασιών για το έτος 2018

Η δεύτερη φάση των εργασιών εντάσσεται χρονικά μέσα στο 2018 με στόχο την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών, οι οποίες αφορούν στα εξής:

Α. Οριστική ταξινόμηση αρχιτεκτονικών μελών

Η οριστική ταξινόμηση των αρχιτεκτονικών μελών της Στοάς και της επέκτασής της που δεν θα χρησιμοποιηθούν στην αναστήλωση προβλέπεται να γίνει στη βαλτώδη περιοχή δυτικά του μνημείου. Για τον σκοπό αυτό θα διαμορφωθεί βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας περίπου 600τ.μ. Ωστόσο, ο βαλτώδης χαρακτήρας της περιοχής επιβάλλει την εκπόνηση γεωτεχνικής και στατικής μελέτης εφαρμογής από πολιτικό μηχανικό. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα ακολουθήσει η κατασκευή της βάσης και στη συνέχεια η μεταφορά και οριστική ταξινόμηση των μελών ανά είδος.

 

Β. Εκπόνηση οριστικής μελέτης αναστήλωσης της Στοάς

Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες τρισδιάστατες αποτυπώσεις των αρχιτεκτονικών μελών που θα χρησιμοποιηθούν στην αναστήλωση. Παράλληλα, θα γίνει η λεπτομερής σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του μνημείου. Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων θα συνταχθεί με ασφάλεια η οριστική μελέτη μερικής αναστήλωσης της Στοάς.

 

Γ. Κατασκευή συμπληρωμάτων αρχιτεκτονικών μελών

Οριστικοποιείται η επιλογή του μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθεί στην αναστήλωση και η προμήθεια όγκων μαρμάρου, ώστε να ξεκινήσει η επεξεργασία των νέων αρχιτεκτονικών μελών και των συμπληρωμάτων που θα προβλέπει η σχετική μελέτη.

 

Δ. Οργάνωση εργοταξίου για τις αναστηλωτικές εργασίες

Η οργάνωση του εργοταξίου με τον κατάλληλο εξοπλισμό για να διενεργούνται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και συγκόλλησης των αρχιτεκτονικών μελών και η επιλογή του σωστού συστήματος ανύψωσης, μετακίνησης και τοποθέτησης των ογκωδών αρχιτεκτονικών μελών στις αρχικές τους θέσεις. Η επιλογή του γερανού θα γίνει έπειτα από τη συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων –δυσκολία πρόσβασης στο νησί, αδυναμία προσέγγισης μηχανημάτων στο μνημείο, το μεγάλο βάρος των αρχιτεκτονικών μελών -η μία μόνο παραστάδα ζυγίζει περίπου 11 τόνους  -οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με έντονους ανέμους, η αισθητική παρέμβαση στο τοπίο, κ.ά..

 

Ε. Ετήσιες αποψιλώσεις και καθαρισμοί

Οι αποψιλώσεις θα πρέπει να γίνονται σε ετήσια βάση ώστε να διατηρηθεί η ευπρεπής εικόνα του μνημείου και των περιοχών ταξινόμησης των αρχιτεκτονικών μελών, τόσο για την προβολή του μνημείου όσο και για τη διευκόλυνση των εργασιών.