Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου υποστηρίζοντας το έργο της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής, συνέβαλε οικονομικά στη διοργάνωση διαλέξεων για την Κλασσική και Βυζαντινή Ιστορία και Αρχαιολογία.