Δωρεά στην Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή

Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου υποστηρίζοντας το έργο της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής, συνέβαλε οικονομικά στη διοργάνωση διαλέξεων για την Κλασσική και Βυζαντινή Ιστορία και Αρχαιολογία.