Δωρεά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

Το Ίδρυμα ενέκρινε μια δωρεά προς το Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» για την πραγματοποίηση έκθεσης στις 6 Ιουλίου.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας λειτουργεί από το 2005 και έχει φιλοξενήσει πολλές εκθέσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις κ.λ. Κατά τη διάρκεια των «Αισχυλείων», που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελευσίνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο έχουν πραγματοποιηθεί ημερίδες και σεμινάρια πολιτιστικού περιεχομένου.

Περισσότερα