Εκδήλωση για την ανάδειξη των Future Leaders

Τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, η μη κερδοσκοπική εταιρία Future Leaders, ανέδειξε τους μελλοντικούς ηγέτες, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην ΕΕΔΕ με θέμα «Ηγέτες του Μέλλοντος: Θέτοντας τις βάσεις για να χτίσουμε μία κοινωνία με όραμα και αξίες».

Ο κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 18 Μαρτίου 2012. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και πολυτεχνικών ιδρυμάτων, οι οποίοι επεξεργάστηκαν 4 επιχειρηματικά έργα με την στήριξη 8 στελεχών από εταιρίες με ενεργό δράση σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου υπήρξε για μια ακόμη χρονιά χορηγός του προγράμματος και τιμήθηκε για την συμβολή του στη διεξαγωγή του προγράμματος.