• «… ο Παύλος Κανελλόπουλος πραγματοποίησε έτσι το όνειρό του: πού αλλού καλύτερα, παρά κάτω από την Ακρόπολη…»

    Απόσπασμα από το βιβλίο ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΘΗΝΑ 1990.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και τις δραστηριότητές του μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Θεωρίας 12
105 55 Πλάκα
Αθήνα – Ελλάδα

Τηλέφωνο: + 30 210 3244447
Fax: + 30 210 3244442
Email: info@pacf.gr

Σταυρούλα Δημοπούλου
Γραμματέας Προέδρου
Email: sd@pacf.gr