Μνημόνιο συνεργασίας για την ιδιωτική συλλογή Στερν

Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Μνημόνιο συνεργασίας για την ιδιωτική συλλογή Στερν, 7 Νοεμβρίου 2022, σ. 33

Ρυθμίζεται η επιστροφή στην Ελλάδα 161 αρχαιοτήτων του Κυκλαδικού Πολιτισμού που βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης – Τι προβλέπει η συμφωνία.

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, όπως προβλέπεται από τον ν. 4968/2022 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας, του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Ντελαγουέρ (Α’ 172), σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα ιδιωτικής συλλογής εκατόν εξήντα μιας (161) αρχαιοτήτων Κυκλαδικού Πολιτισμού, ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη, και την έκθεση αυτής στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης». Το μνημόνιο συνεργασίας θα επικαιροποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Τα μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο σε μια σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο τη μελέτη, την ανάδειξη και την προβολή του Κυκλαδικού Πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η χορήγηση υποτροφιών σε Ελληνες επιστήμονες, η δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων (Corpus), η διοργάνωση συμποσίου με θέμα τον έλεγχο και τη διαπίστωση της αυθεντικότητας και της προέλευσης των αρχαιοτήτων, καθώς και η συνεργασία σε μία συστηματική ανασκαφική έρευνα σε προϊστορική θέση των Κυκλάδων, υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Κυκλάδων. Η βάση δεδομένων θα ανήκει στο ΥΠΠΟΑ, θα αναπτύσσεται από το ΥΠΠΟΑ και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και θα συνδέεται με το MET. Σε αυτήν θα καταγράφονται και θα επικαιροποιούνται τα αντικείμενα κυκλαδικού πολιτισμού που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και σε μουσεία και συλλογές του εξωτερικού.

 

Εξειδικευμένη έρευνα

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμφωνία για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός Κέντρου Ερευνας και Μελέτης Κυκλαδικού Πολιτισμού στο Μουσείο Κυκλαδικού Πολιτισμού, το οποίο ολοκληρώνεται το 2026 στη Νάξο. Θα έχει ως σκοπό την εξειδικευμένη έρευνα σε θέματα προέλευσης και αυθεντικότητας κυκλαδικών τέχνεργων που βρίσκονται σε συλλογές μουσείων σε όλο τον κόσμο. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα εργαστήρια που θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εξειδικευμένες αναλύσεις και επιστημονικές έρευνες.

Οι χιλιάδες κυκλαδικές αρχαιότητες που φυλάσσονται στα μουσεία των Κυκλάδων έχουν προέλθει από συστηματικές έρευνες της υπηρεσίας, διαθέτουν πλήρη τεκμηρίωση προέλευσης και μπορούν να αποτελέσουν τα δείγματα για τη διεξαγωγή των πλέον αξιόπιστων συγκριτικών αναλύσεων για τον έλεγχο τέχνεργων που βρίσκονται σε συλλογές και μουσεία σε όλο τον κόσμο με στόχο τη διακρίβωση της αυθεντικότητάς τους και τον εντοπισμό της προέλευσής τους.

 

dimokratia