Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση στις 24 Νοεμβρίου 2014.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση στις 24 Νοεμβρίου 2014.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται:

Πρόεδρος: Νέλλος Κανελλόπουλος

Αντιπρόεδρος: Πέτρος Μολυβιάτης

Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Κανελλόπουλος

Ταμίας: Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου

Μέλη: Ελένη Κόρκα, Ελένη Μπάνου