Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη διάρκεια της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 4 Δεκεμβρίου 2008.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται:

Πρόεδρος: Νέλλος Κανελλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Πέτρος Μολυβιάτης
Γενική Γραμματέας: Παρασκευή Βασιλοπούλου
Ταμίας: Αλεξάνδρα Μπενοπούλου-Παπαλεξοπούλου
Μέλη: Ανδρέας Κανελλόπουλος, Θέκλα Μαρινίδη , Αλέξανδρος Μάντης