Ο Κωνσταντίνος Κίσσας νέο μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος

Ο Κωνσταντίνος Κίσσας, Αν.Προϊστάμενος της Α’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, απεδέχθει το διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κανελλοπούλου, αναπληρώνοντας τη θέση που κατείχε η Ελένη Κουρίνου.