• «Δεκαετίες κυνηγιού χαμένων θησαυρών, κυνηγιού μεταφρασμένου σε τεράστια χρηματικά ποσά κατέληξαν σε μια τεράστια συλλογή –πρότυπο…»

  Απόσπασμα από το βιβλίο ΣΚΕΨΕΙΣ του Παύλου Κανελλόπουλου

Αρχαία Τέχνη

Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου φιλοξενεί μία πλούσια συλλογή εκθεμάτων –έργων τέχνης που χρονολογούνται από τη Νεολιθική –Τελική Νεολιθική εποχή (6000π.Χ. – 3000π.Χ.) έως και την ύστερη Ρωμαϊκή Εποχή.

Οι «εποχές» που εκπροσωπούνται στα έργα της συλλογής κατά χρονολογική σειρά είναι:

 • Η νεολιθική –τελική νεολιθική εποχή (6000 – 3000 π.Χ.) – ειδώλια, αγγεία, σκεύη.
 • Η εποχή του Κυκλαδικού Πολιτισμού – γυναικεία ειδώλια, αγγεία, σκεύη.
 • Μινωικός Πολιτισμός – αγγεία, ειδώλια, κοσμήματα.
 • Μυκηναϊκός Πολιτισμός – αγγεία, ειδώλια τύπου Φ και Ψ.
 • Αντικείμενα Κυπριακής τέχνης – πρόχους, σκύφος, αμφορείς.
 • Αντικείμενα γεωμετρικής τέχνης
 • Αντικείμενα αρχαϊκών χρόνων (7ος – 6ος αι. π.Χ.) –κορινθιακά, βοιωτικά και κρητικά αγγεία.
 • Αγγεία από τον 6οπ.Χ. -4οπ.Χ. στην Αττική – μελανόμορφα, ερυθρόμορφα αγγεία, λευκές λήκυθοι.
 • Αντιπροσωπευτικά δείγματα κοροπλαστικής αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου από διάφορα εργαστήρια Βοιωτίας, Αττικής και Κυκλάδων.
 • Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή: αργυρά και χαλκά, διαφόρων εποχών.
 • Ύστερη ρωμαϊκή εποχή, τέλος του 6ου αι. π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ..
 • Ταφικά πορτραίτα Φαγιούμ

Αλάβαστρο

Αργυρό δεκάδραχμο Αθηνών

Αργυρό τετράδραχμο Αθηνών

Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ’ Μακεδονίας

Αργυρός στατήρας Κορίνθου

Βοιωτικός μελανόμορφος κάνθαρος

Βοιωτικός μελανόμορφος σκύφος (κοτύλη)

Ειδώλιο γυναικείας μορφής

Ειδώλιο κοριτσιού με κιθάρα (Ταναγραία)

Ειδώλιο Ταναγραίας

Ειδώλιο Ταναγραίας

Ειδώλιο τύπου Φ

Ειδώλιο τύπου Ψ

Ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας

Ημισφαιρικός κυπριακός σκύφος

Κεφάλι γυναικείας μορφής υπερφυσικού μεγέθους

Κορινθιακό αλάβαστρο

Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος

Κυπριακός αμφορέας

Λήκυθος

Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο

Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο

Μαρμάρινος κρατηρίσκος (καντήλα)

Μεγάλη κυπριακή πρόχους με ερυθρό γάνωμα

Μελανόμορφη μικρογραφική κύλικα

Μελανόμορφη υδρία

Μελανόμορφος Νικοσθενικός αμφορέας

Μελανόμορφος Νικοσθενικός αμφορέας

Μινωϊκή τσαγιέρα

Μυκηναϊκή κύλικα με ψηλό πόδι

Μυκηναϊκή κύλικα με ψηλό πόδι

Πήλινη προτομή Διονύσου

Πήλινο γυναικείο ειδώλιο

Πήλινο ειδώλιο έφιππου πολεμιστή πάνω σε τροχούς

Πορτραίτο γυναίκας

Πορτραίτο γυναίκας

Πορτραίτο παιδιού

Πορτραίτο του αυτοκράτορα Γαλερίου

Πορτραίτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Προτομή Αθηνάς

Πρόχους

Ραμφόστομη πρόχους

Ραμφόστομη τριποδική πρόχους

Ταφικό προσωπείο (γυναίκας;)

Τριάντα ένα χρυσά πλακίδια

Τριφυλλόσχημη κορινθιακή οινοχόη

Χάλκινος Λέβης

Χρυσός στατήρας Φιλίππου Β΄