Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συμβάλλει στην αναστήλωση της Στοάς του Φιλίππου στη Δήλο με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΑΣ

Η Δήλος αποτελεί ένα νησί –μνημείο, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της παγκόσμιας ιστορίας, το νησί –γενέτειρα του Θεού Απόλλωνα και της Άρτεμης, ένα από τα σπουδαιότερα ιερά στον ελληνικό κόσμο αλλά και το νησί που έως σήμερα παραμένει «πρόβλημα», δεδομένου ότι ο χώρος δεν αναδεικνύει τη σημασία του, ενώ ο επισκέπτης δεν μπορεί να τον «κατανοήσει» και να τον προσεγγίσει ολιστικά.

Εδώ και χρόνια ήταν απολύτως αναγκαία η υλοποίηση αναστηλωτικών επεμβάσεων που θα έδιναν υπεραξία στο νησί και τα οποία θα βοηθούσαν στην αύξηση της επισκεψιμότητάς του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αθανασούλη, προϊστάμενο της ΕΦΑ Κυκλάδων, οι επεμβάσεις αυτές θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από χορηγούς.

Το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΕΦΑ Κυκλάδων προσφέροντας χορηγία ύψους €550.000, με την οποία θα γίνει μερική αναστήλωση της Στοάς του Φιλίππου, τα αρχιτεκτονικά μέρη της οποίας βρίσκονται διάσπαρτα στο έδαφος και με την παρέμβαση αυτή ουσιαστικά θα διασωθούν από τη φθορά και τη διάβρωση που επιφέρει η αρμύρα.