Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 και ενέκρινε τις παρακάτω χορηγίες: