Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη διάρκεια Συνεδρίασης στις 6 Απριλίου 2009.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται:

Πρόεδρος: Νέλλος Κανελλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Κανελλόπουλος
Γενική Γραμματέας: Παρασκευή Βασιλοπούλου
Ταμίας: Αλέξανδρος Μάντης
Μέλη: Πέτρος Μολυβιάτης. Ελένη Κόρκα, Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα