Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 30 Νοεμβρίου 2010 και ομόφωνα αποφάσισε την επανεκλογή των μελών του ως τις 13 Δεκεμβρίου 2014.