Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 23 Ιουνίου 2010 και μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ενέκρινε και τις χορηγίες: