Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 5 Απριλίου 2011 και μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ενέκρινε και τις χορηγίες: