Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 3 Ιουνίου 2011 και μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ενέκρινε και τις χορηγίες: