Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 6 Μαρτίου 2012 και μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ενέκρινε και τις χορηγίες: