Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου ορίστηκε στη Συνεδρίαση στις 14 Νοεμβρίου 2012.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται:

Πρόεδρος: Νέλλος Κανελλόπουλος

Αντιπρόεδρος: Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Καλτσάς

Ταμίας: Ανδρέας Κανελλόπουλος

Μέλη: Πέτρος Μολυβιάτης, Αικατερίνη Παράσχη, Νικόλαος Σταμπολίδης