Τιμώντας τη μνήμη της Θέκλας Μαρινίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου αποφάσισε να προσφέρει χρηματικό ποσό σε κοινωφελή οργανισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 30 Οκτωβρίου 2013 και μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ενέκρινε και τις χορηγίες: