Τιμώντας τη μνήμη της Θέκλας Μαρινίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου αποφάσισε να προσφέρει χρηματικό ποσό στο Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer για τη χορήγηση υποτροφιών σε διαπρεπείς Έλληνες μουσικούς.

Ο Κωνσταντίνος Κίσσας, Αν.Προϊστάμενος της Α’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, απεδέχθει το διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κανελλοπούλου, αναπληρώνοντας τη θέση που κατείχε η Ελένη Κουρίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συνεδρίασε στις 2 Απριλίου 2014 και ενέκρινε τις χορηγίες: