Οι εργασίες αναστήλωσης στο Δεσποτικό ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο. Τοποθετήθηκαν και τα τρία επιστύλια του ναού και του εστιατορίου και από επάνω η ταινία, πάνω από την οποία θα τοποθετηθούν στην επόμενη φάση, τον Μάιο του 2020, τα τρίγλυφα και οι μετόπες. Στις 9 Νοεμβρίου ο καιρός ήταν ακόμη με το μέρος του Γιάννου Κουράγιου και της πολύτιμης ομάδας του. Τμήμα της σκαλωσιάς απομακρύνθηκε και αποκαλύφθηκε η προσπάθεια ετών.