Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, νεοσύστατο ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, δημοσίευσε στις 10 Μαρτίου 2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή του Μουσείου. Ο Διευθυντής, ως όργανο διοίκησης του Μουσείου, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, καλείται να συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου Μουσείου, ενός χώρου ανάδειξης μιας ιδιαίτερης συλλογής με εκθέματα από την αρχαία έως και τη βυζαντινή τέχνη και ενός χώρου πολιτισμού και τέχνης ανοικτού σε όλους.

Ανακοινώνεται ως νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 29η Μαΐου 2020 και ώρα 13:00.  Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 10-03-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο pakanellopouloumuseum@gmail.com.

Για το κείμενο της παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, πατήστε εδώ.