Χορηγία προς το ΝΠΔΔ «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή», για τη συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό» («Kids’ Athletics»), το οποίο…

Χορηγία προς το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας και ειδικότερα τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων ALBA για την ενίσχυση προγράμματος…

Χορηγία προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kid’s Athletics», το οποίο πραγματοποιείται…

Χορηγία προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kid’s Athletics», το οποίο πραγματοποιείται…

Χορηγία προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kid’s Athletics», το οποίο πραγματοποιείται…

Χορηγία προς το Ίδρυμα Fullbright για την ενίσχυση του προγράμματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…

Χορηγία προς το Ίδρυμα Fullbright για την ενίσχυση του προγράμματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…

Χορηγία προς την Economia –Οικονομική Επιθεώρηση για την έκδοση των εργασιών που βραβεύθηκαν στον 21ο πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό που πραγματοποίησε…

Χορηγία προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kid’s Athletics», το οποίο πραγματοποιείται…

Χορηγία προς το Δίκτυο Ναυαρίνο για την υποστήριξη της διοργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» (1-15 Ιουλίου) που…