Χορηγία προς τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έπειτα από σχετική παράκληση συνδρομής του Ιδρύματος στις δράσεις του οργανισμού. Στις δράσεις του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού περιλαμβάνονται η προληπτική ιατρική…

Χορηγία προς το Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος» ποσού ευρώ 100.000 για την απόκτηση…

Χορηγία προς το Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος» ποσού ευρώ 100.000 για την απόκτηση…

Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης…

Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης…

Χορηγία προς το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων αυτιστικών ατόμων «Άγιος Νικόλαος», για την ενίσχυση της αποπεράτωσης του οικοτροφείου …

Χορηγία προς την Ένωση «Μαζί για το παιδί» για την πραγματοποίηση φιλανθρωπικής συναυλίας στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού…

Χορηγία προς τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την ενίσχυση των δράσεών του…

Χορηγία προς το Άσυλο Ανιάτων με σκοπό την προμήθεια σύγχρονων εργαλείων φυσιοθεραπείας καθώς και επαγγελματικού εξοπλισμού μαγειρείων για την κάλυψη…

Χορηγία προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την κάλυψη δαπάνης μελέτης από τον ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)…