• «Όταν ένας συλλέκτης φτάσει να έχει τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών αντικειμένων τέχνης μοιραία παύει να του ανήκει, πάει στην ολότητα».

    Απόσπασμα από συνέντευξη του Παύλου Κανελλόπουλου

Παύλος & Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου