2007 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

Χορηγία προς τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας με σκοπό την έκδοση των πρακτικών συνεδρίου με θέμα: «Πώς η ελληνική γλώσσα γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο».

www.odeg.gr

Σχετικές Δράσεις

2012 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για πέμπτη συνεχή χρονιά, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων...

2010 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για τέταρτη συνεχή χρονιά, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων ,,,

2009 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων...

2008 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για δεύτερη χρονιά, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων ...

2007 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων του. Ο ΟΔΕΓ από το 1985 έως ...