2009 – Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

Χορηγία προς το Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» για την αγορά ενός μηχανήματος για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών που έχουν χειρουργηθεί για όγκο στον εγκέφαλο.

www.agsavvas-hosp.gr

Σχετικές Δράσεις

2010 – Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

,
Χορηγία προς το Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» για την αγορά ενός μηχανήματος «ICP Monitor» για τη μέτρηση...

2008 – Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

,
Χορηγία προς το Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» για την αγορά ενός σετ χειρουργικών εργαλείων προσπέλασης όγκων...

2007 – Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»

,
Χορηγία προς το Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» για την αγορά μηχανήματος SABRESOURCE με δέσμη LASER. Το μηχάνημα αυτό...