2009 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

Χορηγία προς τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων του. Ο ΟΔΕΓ από το 1985 έως σήμερα προωθεί ποικιλοτρόπως την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε όλον τον κόσμο.

www.odeg.gr

Σχετικές Δράσεις

2012 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για πέμπτη συνεχή χρονιά, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων...

2010 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για τέταρτη συνεχή χρονιά, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων ,,,

2008 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού για δεύτερη χρονιά, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων ...

2007 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Χορηγία προς τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας με σκοπό την έκδοση των πρακτικών συνεδρίου με θέμα: «Πώς η ελληνική γλώσσα γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο».

2007 – Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

,
Το Ίδρυμα Παύλος και Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου στηρίζει τις ανάγκες για στέγαση του Οργανισμού συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων του. Ο ΟΔΕΓ από το 1985 έως ...