2017 – Βιβλίο «Δεσποτικό. Το Ιερό του Απόλλωνα»

Έγκριση δαπάνης για την επανεκτύπωση της αγγλικής έκδοσης του βιβλίου του αρχαιολόγου Γ. Κουράγιου «Δεσποτικό. Το Ιερό του Απόλλωνα». Την αρχική έκδοση του βιβλίου την είχε αναλάβει το Ίδρυμα για να διαθέσει τα έσοδά του για την ενίσχυση της ανασκαφής στο Δεσποτικό.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ