2017 – «Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας»

Χορηγία προς το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΟΦΕΛΤΗΣ και το Κέντρο Κλασικής Αρχαιολογίας Νεμέας του Πανεπιστημίου Berkeley για την ενίσχυση της συνέχισης του εγχειρήματος «Τάφος» που εκτελείται στον αρχαιολογικό χώρο των Αηδονίων Κορινθίας υπό τη Διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Berkeley. Το εγχείρημα «Τάφος» αποτελεί συνέχεια και φάση ολοκλήρωσης της ανασκαφικής έρευνας στο μυκηναϊκό νεκροταφείο στα Αηδόνια, ενώ στα πλαίσια της ολοκλήρωσής του θα γίνει συντήρηση, καταγραφή και ανάλυση των ευρημάτων από τα προηγούμενα στάδια της ανασκαφής. Η ανταπόκριση στο αίτημα του Σωματείου ΟΦΕΛΤΗΣ εμπίπτει στους σκοπούς τους Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού.

www.opheltes.gr

Σχετικές Δράσεις

2019 – «Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας»

,
Χορηγία προς το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΟΦΕΛΤΗΣ και το Κέντρο Κλασικής Αρχαιολογίας Νεμέας του Πανεπιστημίου Berkeley...

2019 – «Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας»

,
Χορηγία προς το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΟΦΕΛΤΗΣ και το Κέντρο Κλασικής Αρχαιολογίας Νεμέας του Πανεπιστημίου Berkeley...

2016 – «Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας»

,
Χορηγία προς τον «Οφέλτη – Ο φίλος της Νεμέας» για έργα υποδομής για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Νεμέας...

2015 – «Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας»

,
Χορηγία προς τον «Οφέλτη – Ο φίλος της Νεμέας» για την ενίσχυση του ανασκαφικού έργου στο μυκηναϊκό νεκροταφείο «Αηδόνια» και την κατάρτιση...

2012 – «Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας»

,
Χορηγία προς τον «Οφέλτη – Ο φίλος της Νεμέας» για την υποστήριξη του έργου της συντήρησης της Αρχαίας Στοάς του Σταδίου της Αρχαίας Νεμέας...