2018 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων. Τα χρήματα από τη δωρεά δόθηκαν για την αγορά τροφίμων που δεν μπορεί η Τράπεζα Τροφίμων να βρει από δωρεές εταιριών και τα οποία είναι απαραίτητα για τα συσσίτια και τα ιδρύματα που τροφοδοτεί. Η Τράπεζα Τροφίμων αποτελεί κοινωφελές Ίδρυμα που έχει ως κύριο σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου να διατεθούν δωρεάν σε ιδρύματα, συσσίτια, ορφανοτροφεία, κ.α..

http://www.traptrof.gr/

Σχετικές Δράσεις

2019 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

,
Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης...

2017 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

,
Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης...

2016 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

,
Χορηγία προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την κάλυψη δαπάνης μελέτης από τον ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)...