2019 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού – Νήσος Δεσποτικό

Έγκριση χορηγίας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη συστηματική αρχαιολογική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων , μέσω του αρχαιολόγου κ. Γιάννου Κουράγιου, επικεφαλής της συστηματικής ανασκαφής στο Δεσποτικό, απευθύνθηκε προς τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, προκειμένου να συνδράμουν στην ανασκαφική έρευνα στο ιερό και στο Τσιμηντήρι, νησίδα που στην αρχαιότητα ήταν ενωμένη με το Δεσποτικό. Επίσης, η Εφορεία θα συνεχίσει το αναστηλωτικό έργο καθώς και τη συντήρηση ευρημάτων, αρχαίων μελών και τοιχοποιιών. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν ομόφωνα τη χορηγία του ποσού των 32.000 ευρώ για την κάλυψη των αρχαιολογικών ερευνών, για το έτος 2020, με προϋπόθεση την λήψη διοικητικών αδειών και την υπογραφή σχετικής σύμβασης πολιτιστικής χορηγίας.

Σχετικές Δράσεις

2019 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη συστηματική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού, για το έτος 2019.

2016 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την συνέχιση των εργασιών στη νήσο Δεσποτικό...

2016 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό, μέσα...

2014 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό, μέσα από τη χρηματοδότηση...

2012 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συνέχιση της ανασκαφής στη Νήσο Δεσποτικό...

2011 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό, μέσα από τη χρηματοδότηση...

2010 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό. Το Ίδρυμα Παύλου...