2019 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού – Νήσος Δεσποτικό

Χορηγία προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη συστηματική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού, για το έτος 2019. Η συστηματική έρευνα και η αναστήλωση του μνημείου στη νήσο Δεσποτικό, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά το 2018. Το μνημείο έχει πάρει την τρίτη του διάσταση και είναι ορατό από την απέναντι ακτή της Αντιπάρου. Έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο επιστύλια του ναού και τρεις κίονες του καθώς και ένα επιστύλιο του εστιατορίου και δύο κίονες του. Το 2019 διενεργείται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας του ιερού, η συντήρηση των αρχαιοτήτων και η αναστήλωση της αποκατάστασης του ναού και του τελετουργικού εστιατορίου. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής έρευνας στο Δεσποτικό και τη συμβολή της στην ανάδειξη της Ελληνικής Τέχνης και Πολιτισμού, ενέκριναν χορηγία ποσού 30.000 ευρώ για την κάλυψη των προαναφερθεισών εργασιών, για το έτος 2019, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης αρχαιολογικής μελέτης στο Δεσποτικό.

Σχετικές Δράσεις

2019 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Έγκριση χορηγίας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη συστηματική αρχαιολογική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού...

2016 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την συνέχιση των εργασιών στη νήσο Δεσποτικό...

2016 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό, μέσα...

2014 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό, μέσα από τη χρηματοδότηση...

2012 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συνέχιση της ανασκαφής στη Νήσο Δεσποτικό...

2011 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό, μέσα από τη χρηματοδότηση...

2010 – ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

,
Χορηγία προς την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανασκαφή στη Νήσο Δεσποτικό. Το Ίδρυμα Παύλου...