2019 – Κοινωφελές Σωματείο «Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών»

Έγκριση χρηματοδότησης της αναστήλωσης των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών της κιονοστοιχίας της δυτικής στοάς του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης. Το έργο, με συνολική δαπάνη 260.000 ευρώ, έχει εγκριθεί με σχετική Υπουργική Απόφαση καθώς και η αντισεισμική και γεωτεχνική του μελέτη. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν την επιχορήγηση του ποσού των 260.000 ευρώ στα έτη 2019 και 2020, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του έργου που αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Τέχνης και του Πολιτισμού. Προϋπόθεση για την υπογραφή σύμβασης χορηγίας είναι η λήψη κάθε απαιτούμενης άδειας.

http://www.ancientmessene.gr/index.php

Σχετικές Δράσεις

2019 (Δεκ.) – Κοινωφελές Σωματείο «Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών»

,
Έγκριση μετάθεσης της χρηματοδότησης του ποσού των 260.000 ευρώ για την αναστήλωση των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών της κιονοστοιχίας της δυτικής στοάς του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης για τα έτη 2020 – 2021

2018 – Κοινωφελές Σωματείο «Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών»

,
Χορηγία προς το κοινωφελές σωματείο «Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών» για την αναστήλωση του ταφικού μνημείου Κ3, που βρίσκεται στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης.