2019 – Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τον τίτλο «Στη-ρίζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους», για το έτος 2019. Αντικείμενο του προγράμματος της ΜΚΟ «Αποστολή Άνθρωπος» είναι η άμεση και εξατομικευμένη κάλυψη ιατρικών ή/και φαρμακευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα, που αδυνατούν να καλύψουν τη συμμετοχή τους στο ΕΣΥ ή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος έκριναν πως ο σκοπός του εν λόγω προγράμματος συνάδει με τους σκοπούς του Ιδρύματος που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων ατόμων στον τομέα της υγείας και αποφάσισε την ενίσχυση του με το ποσό των 20.000 ευρώ.

http://www.missionanthropos.com/el/

Σχετικές Δράσεις

2016 – ΜΚΟ Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

,
Χορηγία προς την κοινωφελή, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», για την ενίσχυση του προγράμματος «Στηρίζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους».