2019 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης κατανάλωσης, που θα διατεθούν δωρεάν σε συσσίτια για την ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων ατόμων στην Ελλάδα. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος εξέφρασαν την εκτίμησή τους για το κοινωφελές έργο του μη κερδοσκοπικού αυτού οργανισμού, που αποσκοπεί στην ανακούφιση των πλέον αδύνατων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Ελλάδας και έκριναν πως οι σκοποί του συνάδουν με αυτούς του Ιδρύματος. Με αυτό το σκεπτικό, τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν ομόφωνα την ενίσχυση της Τράπεζας Τροφίμων με το ποσό των 20.000 ευρώ, για την αγορά τροφίμων άμεσης κατανάλωσης που θα διατεθούν σε συσσίτια και προχώρησε στην κατάρτιση σχετικής σύμβασης με το ενισχυόμενο ίδρυμα.

http://www.traptrof.gr/

Σχετικές Δράσεις

2018 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

,
Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης...

2017 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

,
Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης...

2016 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

,
Χορηγία προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την κάλυψη δαπάνης μελέτης από τον ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)...