Η Δευτέρα Παρουσία

Αρ. Ευρ. Ε 96

Μέσα 14ου αι.

Ξύλο, προετοιμασία με γύψο, φύλλο αργύρου, αυγοτέμπερα.

Προέλευση: Από τη συλλογή Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη.