Η Παναγία, Madre della Consolazione

Αρ. Ευρ. Ε 24

Νικόλαος Τζαφούρης: 15ος αι. (τελευταίο τέταρτο).

Ξύλο, προετοιμασία με γύψο, φύλλο χρυσού, αυγοτέμπερα. Ξυλόγλυπτο πλαίσιο πρόσθετο.