Η Άκρα Ταπείνωσις

Αρ. Ευρ. Ε 3

Τέχνη Νικολάου Τζαφούρη: 15ος αι. (τελευταίο τέταρτο).

Ξύλο, προετοιμασία με γύψο, φύλλο χρυσού, αυγοτέμπερα. Κάμπος χρυσός που επεκτείνεται και στο ελάχιστα υπερυψωμένο αυτόξυλο πλαίσιο.