Μαρμάρινος κρατηρίσκος (καντήλα)

ΑΡ. ΕΥΡ. 1158

Υψ. 26εκ., μεγ. πλατ. 21,6εκ., υψ. βάσης 8εκ., μεγ. διαμ. βάσης 8εκ., διαμ. χείλους 12,6εκ.

Χρονολογείται στη Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδο (3200 – 2800π.Χ.)

Λείπει ο λαιμός του αγγείου ο οποίος έχει συμπληρωθεί. Η μία από τις κατακόρυφες αποφύσεις λείπει σε μεγάλο μέρος της, ενώ η διπλανή της είναι σπασμένη. Αποκρουσμένη είναι και η βάση στο κάτω μέρος της. Στο εσωτερικό του ποδιού υπάρχει ίζημα.