Προτομές των δώδεκα αποστόλων

Αρ. Ευρ. Ε 74

Τέχνη Μιχαήλ Δαμασκηνού. Τελευταίο τέταρτο 16ου αι.

Χρυσός κάμπος. Χρώματα αυγοτέμπερα. Πρόσθετο ξυλόγλυπτο στενό πλαίσιο.