Η κεφαλή του Χριστού

Αρ. Ευρ. Ε 141

Εμμανουήλ Λαμπάρδος. Τέλη 16ουαι. – αρχές 17ου αι.

Χρυσός κάμπος. Χρώματα αυγοτέμπερα.