Πορτραίτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ρωμαϊκή παραλλαγή του 2ου αι. μ.Χ. πρωτότυπου έργου του 4ου αι. π.Χ..