Η Παναγία Καρδιώτισσα

Αρ. Ευρ. Ε 6

Πρώτο μισό 17ου αι.

Χρυσός κάμπος. Χρώματα αυγοτέμπερα. Ξυλόγλυπτο πλαίσιο.