Πορτραίτο του αυτοκράτορα Γαλερίου

ΑΡ. ΕΥΡ. 2419

Σωζ. υψ. 27εκ., μεγ. πλάτος 17,9εκ.

Μάρμαρο λευκό, λεπτόκοκκο. Πιθανόν προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη.

Σώζει και τμήμα του λαιμού. Είναι αποκρουσμένο στη μύτη, σε μένα σημείο της αριστερής παρειάς, το αριστερό φρύδι και σε αντίστοιχο τμήμα των μαλλιών.