Ειδώλιο τύπου Ψ

ΑΡ. ΕΥΡ. 1780

Υψ. 12,3εκ., μεγ. πλατ. 6,3εκ.

Χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο (13ος αι. π.Χ.)

Έχει συμπληρωθεί τμήμα του αριστερού χεριού.