Ο άγιος Κωνσταντίνος

Αρ. Ευρ. Ε 130

17ος αι.

Ξύλο, προετοιμασία με γύψο, φύλλο χρυσού, αυγοτέμπερα.