Αργυρός στατήρας Κορίνθου

ΑΡ. ΕΥΡ. 598

Βάρος 8,3γρ., διαμ. 2,3εκ.

Χρονολογείται γύρω στο 540 π.Χ.